Nama

:

 Mohd Hafiz bin Zainudin

Jawatan

:

 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Skim Perkhidmatan / Gred

:

 FA29

E-mel

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon

:

 +6 06-765 9849

Faks

:

 +6 06-762 3711

Alamat

:

 Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan

Tingkat 4, Blok C. Wisma Negeri,

70503 Seremban,

Negeri Sembilan Darul Khusus.