PEJABAT PENGARAH PERHUTANAN NEGERI SEMBILAN

Pengarah Perhutanan Negeri                                                                        
Kosong                                                                                


 

 

 

Tel :
Fax :

 

 

06-7659849
06-7623711

BAHAGIAN PEMBANGUNAN HUTAN

Timbalan Pengarah (Pembangunan)                                                                        
Salim bin Aman                                                                                
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

Tel :
Fax :

 

 

06-7659849
06-7623711

Seksyen Perancangan Dan Persijilan Hutan
Penolong Pengarah (Perancangan dan Persijilan)                                                    
Stephinie Lai Rei Yeni                                                                                    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 


06-7659849
06-7623711

Seksyen Silvikultur Dan Perlindungan Hutan
Penolong Pengarah (Silvikultur dan Pelindungan Hutan)
Liong Kang Hui                                                                
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 


06-7659849
06-7623711

Seksyen Pengurusan Acara
Penolong Pengarah (Pengurusan Acara)
Siti Norhayati binti Mohdmad Mastar                                                               
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Seksyen Latihan Dan Pengembangan
Penolong Pengarah (Latihan Dan Pengembangan)
Rafizah binti Minhat                                                               
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 


06-7659849
06-7623711

BAHAGIAN OPERASI HUTAN

Timbalan Pengarah (Operasi)                                                                        
Noradli@Mohd Adli bin Parsada                                                                                
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


 

 

 

Tel :
Fax :

 

 

06-7659849
06-7623711

Seksyen Penguatkuasaan
Penolong Pengarah (Penguatkuasaan)
Norddin bin Noor  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Tel :
Fax :

 

06-7659849
06-7623711

Seksyen Siasatan
Penolong Pengarah (Siasatan)
Haridyn bin Hanti
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 


06-7659849
06-7623711

Seksyen Perindustrian Dan Pengusahahasilan Hutan
Penolong Pengarah (Pengusahasilan Hutan)                             
Khairul Anwar bin Mustapa                                                                   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 


06-7659849
06-7623711

Penolong Pengarah (Perindustrian)
Nur Hidayah binti Abdul Razif 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


Tel :
Fax :


06-7659849
06-7623711

Seksyen Hutan Lipur, Eco-Park dan Taman Negeri
Penolong Pengarah (Taman Negeri dan Eco-Park)
Kosong 


 

 


Tel :
Fax :

 


06-7659849
06-7623711

Penolong Pengarah (Hutan Lipur)
Shahrul Rizal bin Baharuddin                                                                                    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


Tel :
Fax :


06-7659849
06-7623711

Seksyen Kejuruteraan Hutan
Jurutera
kosong


 

 

Tel :
Fax :

 

06-7659849
06-7623711

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
Penolong Pengarah (Khidmat Pengurusan)
Massuhana binti Mohamed                                                                                      
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 


06-7659849
06-7623711

PEJABAT HUTAN DAERAH NEGERI SEMBILAN TIMUR (KUALA PILAH)
Pegawai Hutan Daerah Negeri Sembilan Timur
Mohamad Rizal bin Razali                                                                                        
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 

PEJABAT HUTAN DAERAH NEGERI SEMBILAN UTARA (JELEBU)
Pegawai Hutan Daerah Negeri Sembilan Utara
Norshazlee bin Roslee                                                                                              
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :

 

PEJABAT HUTAN DAERAH NEGERI SEMBILAN BARAT (SEREMBAN)
Pegawai Hutan Daerah Negeri Sembilan Barat
Michael bin Maijohn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


Tel :
Fax :