BIL  NO .SEBUT HARGA TAJUK  STATUS KEPUTUSAN PENYEBUT HARGA BERJAYA HARGA TAWARAN (RM) TEMPOH PELAKSANAAN
1.  6/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA  PERKHIDMATAN MEMBEKAL KASUT UNTUK KAKI TANGAN UNIFORM JABTAN PERHUTANAN NEGERI SEMBILAN  

TELAH DI DI KELUARKAN SURAT SETUJU TERIMA FASLA ENTERPRISE 54,336.00 4 MINGGU
2. 11/2017  SEBUT HARGAKERJA-KERJA INVENTORI HUTAN SELEPAS TEBANGAN (POST-F) I KOMPARTMEN 6, HUTAN SIMPAN TRIANG SELUAS ±180.84 HA DAN KOMPARTMEN 25,HUTAN SIMPAN PELANGAI SELUAS ± 220.52 HA. TELAH  DI KELUARAN SURAT SETUJU TERIMA MAHADI BIN MOHAMAD DOM 79,250.24 12 MINGGU
3. 12/2017 SERBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PEJABAT HUTAN DAERAH NEGERI SEMBILAN UTARA DI JELEBU,  NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. TELAH  DI KELUARAN SURAT SETUJU TERIMA BINA RIA ENTERPRISE 368,000.00 10 MINGGU