imej-koperator-baru

PROGRAM PEMANTAPAN INTERGRITI PERHUTANAN (MYSTERI SHOPPING/INTEGRITY TESTING)

DI PENTADBIRAN DAERAH HUTAN NEGERI SEMBILAN.

PADA : 17 OKTOBER 2016

MASA : 8.30 PAGI

TEMPAT : PUSAT EDU-ECOTOURISM, HUTAN SIMPAN SG. MENYALA 

PORT DICKSON , NEGERI SEMBILAN.