1. Keputusan Analisa Pre-F & Post-F : Cadangan Rawatan ( Memotong Akar & Pepanjat ) CL bagi Kompartmen 73B, HSK Kenaboi bagi Tahun 2015

analisa
*Berlaku penurunan dari segi bilangan spesies daan juga penurunan dari jumlah bilangan pokok berdasar graf yang di atas.

KLIK DISINI UNTUK MUAT TURUN - Analisa Perbandingan Data Pre-F dan Post-F Kompartmen 73B Hutan Simpan Kenaboi


2. Analisa Penyelidikan,Inventori Biodiversiti dan Hidupan Liar
Kajian telah dijalankan bersama PERHILITAN dan sedang dalam proses penulisan laporan kajian. Kajian telah dijalankan pada 17-29 Jun 2013 di kawasan VJR di Negeri Sembilan.


3. Analisa tanah dan Kualiti Air
Kajian sedang dijalankan bagi mengetahui peranan vegetasi berhampiran sungai ke atas kualiti air sungai di beberapa kawasan hutan yang berbeza status produktivitinya di Negeri Sembilan