BIL  NO.SEBUTHARGA 

JENIS KERJA

     TARIKH/MASA    
TEMPAT BERKUMPUL TEMPAT LAWATAN HARGA

 

1.

 

PHD.NSU.SH 1/2017

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN
KAYU DISITA SECARA JUALAN BAGI KES KESALAHAN HUTAN

29 OGOS 2017

(10.00 PAGI)

PEJABAT RENJER HUTAN,
SIMPAN PERTANG

 

TANAH KERAJAAN, KG JUNTAI

**Kenderaan untuk ke tempat lawatan
tidak disediakan oleh pihak jabatan.

RM 30.00