BIL  NO.SEBUTHARGA 

JENIS KERJA

 KOD BIDANG      

     TARIKH/MASA    
TEMPAT HARGA

 

1.

 

PHN.NS.SH

36/2017

 

KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN BERBUMBUNG DANLAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PEJABAT HUTAN DAERAH UTARA, NEGERI SEMBILAN

 

020801 DAN 020802

29 SEP 2017

(10.00 PAGI)

PERJABAT HUTAN DAERAH UTARA,JELEBU,NEGERI SEMBILAN 50.00