KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUTHARGA
JABATAN PERHUTANAN NEGERI SEMBILAN 
BIL.6/2020

 MAKLUMAN PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA 

NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUT HARGA KEPUTUSAN
PHN.NS.SH 05/2020


Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah
Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Perkakasan ICT Di
Jabatan Perhutanan Negeri, Negeri Sembilan
KLIK SINI 

PHN.NS.SH 26/2020

Sebut Harga Mengeluarkan Pelbagai Jenis Rotan Di Dalam
Hutan Simpanan Kekal Di Negeri Sembilan
PHN.NS.SH 29/2020

Perkhidmatan Pembaikan Dan Penyelenggaraan Lori FIS9
Jabatan Perhutanan Negeri, Negeri Sembilan

PHN.NS.SH 30/2020

Sebut Harga Kerja-Kerja Menaik Taraf Kemudahan Tapak Perkhemahan Di
Taman Negeri Kenaboi, Negeri Sembilan Darul Khusus