JUMLAH KELUASAN HUTAN SIMPAN KEKAL (HSK) NEGERI SEMBILAN = 155,548.68 HA