• Follow Us: social media media social twiter social media social media Color Theme: yellow green blue Languages: Others Text Size:

 

Jabatan Perhutanan Negeri, Negeri Sembilan adalah Jabatan yang bertanggungjawab dalam menguruskan khazanah hutan Negeri Sembilan untuk keberhasilan yang optimum dalam masa yang sama dapat memelihara kepelbagian biologi hutan. Pengurusan utama adalah melibatkan pengusahasilan hutan secara impak rendah ataupun ‘Reduce Impact Logging (RIL)’. Pengusahasilan kawasan hutan merangkumi aktiviti pembalakan di kawasan hutan pengeluaran dalam Hutan Simpanan Kekal, Tanah Kerajaan dan juga Tanah Beri Milik. Pengeluaran lesen pengusahasilan merupakan petunjuk prestasi ataupun produktiviti Jabatan dalam memenuhi keperluan pelanggan dan Kerajaan Negeri. Dalam tahun 2020, sejumlah 10 lesen telah dikeluarkan meliputi kawasan seluas 1,124.49 hektar tidak melebihi sasaran pengeluaran sebanyak 2,397 hektar setahun. Produktiviti dan kecekapan pengurusan Jabatan dalam pengusahasilan adalah sebanyak 1,124.49 hektar ataupun 47 peratus.

Pada tahun 2021 proses perlesenan adalah sebanyak 5 lesen iaitu seluas 559.46 hektar sehingga bulan September. Pencapaian produktiviti adalah sebanyak 28 peratus jika dibandingkan dengan sasaran Catuan Tebangan Tahunan sebanyak 2,000 hektar setahun.

Copyright     Disclaimer     Security Policy     Privacy Policy     Sitemap     User Helps
Copyright © 2015 Negeri Sembilan Forestry Department, Block C, Department 4, Government Security Complex, 70503 Seremban, Negeri Sembilan.
Tel: 06-7659849  |  Fax: 06-7623711  |  Email: webjpnns[at]forestry[dot]gov[dot]my
Best viewed with the resolution of 1280 x 800 pixels.
Latest Update:
06/12/2023

SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI JABATAN PERHUTANAN NEGERI SEMBILAN

 
Hubungi Kami