BIL    NO.SEBUTHARGA 

KELAYAKAN CIDB

GRED PENDAFTARAN/PENGKHUSUSAN                              

JENIS KERJA

     TARIKH/MASA    
TEMPAT BERKUMPUL HARGA

 

1.

 

 

PHN.NS.(S)

19/2018

G1/B04,CE 21

KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAPAK SEMAIAN MANTIN SEDIADA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAPAK SEMAIAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

6.JUN.2018

10.00 AM

PEJABAT TAPAK SEMAIAN MANTIN,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS RM30.00