Undang-undang yang ada hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Akta Perhutanan Negara 1984.

·         Perlembagaan Persekutuan.

·         Kanun Tanah Negara (Akta 56 tahun 1965)

·         Kanun Tatacara Jenayah (Semakan 1999) (Akta 593)

·         Kanun Keseksaan (Semakan 1997) (Akta 574)

·         Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

·         Akta Perdagangan Spesis Terancam Antarabangsa Tahun 2008 (Akta 686)

·         Akta Pembangunan Mineral 1994 (Akta 525)

·         Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 (Akta 716)

·         Akta Perikanan 1985 (Akta 317)

·         Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127)