Bil

Nama Pegawai

Jawatan/Penempatan Lama

Jawatan/Penempatan Baharu

Tarikh Kuatkuasa

1

Mohd Luth Fey bin Ibrahim

Lantikan Baharu

Pembantu Awam Gred H11
Pejabat Hutan Daerah NS Timur

01.02.2020

2

Haidir bin Serman

Lantikan Baharu

Pembantu Awam Gred H11
Pejabat Hutan Daerah NS Utara

01.02.2020

3

Mohamad Farris bin Mazlan

Lantikan Baharu

Pembantu Awam Gred H11
Pejabat Hutan Daerah NS Utara

01.02.2020

4

Embaraaj A/L Ganesan

Lantikan Baharu

Pembantu Awam Gred H11
Pejabat Hutan Daerah NS Utara

01.02.2020

5

Shairull Azman bin Abu Bakar

Pembantu Awam Gred H11
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan

Pembantu Awam Gred H11
Seksyen Silvikultur dan Perlindungan Hutan

01.02.2020

 6

Durratul’Ain Binti Ahmed Zainuddin

Seksyen Perindustrian dan Pengusahasilan Hutan,
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor

Pegawai Hutan Daerah Gred G41
Pejabat Hutan Daerah NS Timur

01.02.2020

7

Mohd Rizal bin Razali

Pegawai Hutan Daerah Gred G41
Pejabat Hutan Daerah NS Timur

Bahagian Ladang dan Perlindungan Hutan,
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

01.02.2020

8

Mohamad bin Ahmad Sha

Pembantu Awam Gred H11
Seksyen Perindustrian dan Pengusahasilan Hutan

Bersara

26.02.2020 

9

Abd Halim bin Abu

Pengawas Hutan Gred G22
Pejabat Hutan Daerah Negeri Sembilan Utara 

Pengawas Hutan Gred G22
Seksyen Hutan Lipur, Taman Negeri dan Eco-Park

01.03.2020

10

Abdul Halim bin Sanui

Penolong Pegawai Siasatan Gred G32
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
(Ditempatkan di Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan)

Unit Integriti
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

01.04.2020

11

Siti Aishah binti Abdul Wahab

Penolong Pegawai Ladang Gred G32
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
(Ditempatkan di Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan)

Bahagian Pengurusan Hutan,
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

01.04.2020

12

Azahari bin Ahmad

Pembantu Awam Gred H11
Pejabat Hutan Daerah NS Timur

Bersara

01.05.2020

13

Nurfarah Ainun binti Md Ali

Lantikan Baharu

Penolong Setiausaha Pejabat Gred N19
Bahagian Khidmat Pengurusan

13.01.2020

14

Hamizah binti Hasan

Lantikan Baharu

Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
Pejabat Hutan Daerah NS Timur

13.01.2020

15

Mohd Kasino bin Kassim

Penghantar Notis Gred N11
Bahagian Khidmat Pengurusan

Pejabat Daerah dan Tanah Seremban

03.02.2020

16

Siti Zubaidah binti Abdullah

Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
Bahagian Khidmat Pengurusan

Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
Pejabat Hutan Daerah NS Barat

03.02.2020

17

Yuliza binti Hadzri

Penolong Akauntan Gred W29 (KUP)
Pejabat Hutan Daerah NS Barat

Penolong Akauntan Gred W29 (KUP)
Bahagian Khidmat Pengurusan

03.02.2020

18

Mohammad Nazri bin Ahamad

Pejabat Daerah dan Tanah Seremban

Penghantar Notis Gred N11
Bahagian Khidmat Pengurusan

11.03.2020

19

Mohamed Noor bin Dollah

Penolong Pegawai Gred G29
Seksyen Perancangan dan Persijilan Hutan

Bersara

07.05.2020

20

Norihan binti Ab Hamid

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22
Bahagian Khidmat Pengurusan

Bersara

17.05.2020

 - Dikemaskini sehingga 31 Mei 2020