KAKITANGAN MASUK

Bil

Nama Pegawai

Jawatan/Penempatan Lama

Jawatan/Penempatan Baharu

Tarikh Kuatkuasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

KAKITANGAN KELUAR/BERSARA

Bil

Nama Pegawai

Jawatan/Penempatan Lama

Jawatan/Penempatan Baharu

Tarikh Kuatkuasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 - Dikemaskini sehingga 31 Mei 2020