NOTIS BERKENAAN LAWATAN TAPAK SEBUT HARGA KERJA

JABATAN PERHUTANAN NEGERI SEMBILAN

Berhubung arahan kerajaan mengenai larangan rentas negeri dan daerah yang sedang berkuat kuasa, semua kontraktor yang

berada diluar daerah sivil kawasan lawatan tapak sebut harga/tender jabatan hendaklah mendapatkan kebenaran rentas

daerah/negeri terlebih dahulu daripada pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan sentiasa mematuhi segala peraturan dan

undang-undang 
yang sedang berkuatkuasa. Jabatan ini TIDAK bertanggungjawab ke atas apa-apa tindakan undang-undang

yang akan 
dikenakan sekiranya pihak kontraktor ingkar.