KENYATAAN TENDER

JABATAN PERHUTANAN NEGERI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

TAWARAN TENDER BAGI MENGELUARKAN KAYU BALAK DI DALAM HUTAN SIMPANAN
KEKAL DI NEGERI SEMBILAN SECARA TEBANGAN MEMILIH BAGI TAHUN 2020

 

Tawaran adalah dipelawa kepada individu atau syarikat yang berminat dan berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan (JPNS) sebagai kontraktor/pengusaha pembalakan untuk menyertai Tender PH.NS.TNDR.27-2020 – Mengeluarkan Kayu Balak di dalam Hutan Simpanan Kekal di Negeri Sembilan bagi Tahun 2020 secara tebangan memilih. Disertakan bersama jadual bagi kawasan-kawasan yang ditender :

 

Bil.

No. Tawaran

Kompt/Hutan Simpan

Luas (hektar)

Had Batas Tebangan

Deposit Tawaran (RM)

1.

B1/20

Kompt. 24, H.S. Lenggeng,
Seremban

+ 100

Damar : 60cm
Bukan Damar : 50 cm
Chengal : 70 cm

10% daripada Harga Tawaran

2.

B2/20

Kompt. 115, H.S. Pasoh,
Jelebu

+ 100

Damar : 60cm
Bukan Damar : 50 cm
Chengal : 70 cm

10% daripada Harga Tawaran

3.

B3/20

Kompt. 75, H.S. Pasoh,
Jelebu

+ 50

Damar : 60cm
Bukan Damar : 50 cm
Chengal : 70 cm

10% daripada Harga Tawaran

4.

B4/20

Kompt. 39, H.S. Serting,
Kuala Pilah

+ 50

Damar : 60cm
Bukan Damar : 50 cm
Chengal : 70 cm

10% daripada Harga Tawaran

5.

B5/20

Kompt. 77, H.S. Kenaboi,
Jelebu

+ 100

Damar : 60cm
Bukan Damar : 50 cm
Chengal : 70 cm

10% daripada Harga Tawaran

6.

B6/20

Kompt. 78, H.S. Kenaboi,
Jelebu

+ 100

Damar : 60cm
Bukan Damar : 50 cm
Chengal : 70 cm

10% daripada Harga Tawaran

 

Klik sini untuk iklan dan maklumat lanjut yang berkaitan untuk perhatian petender :

Iklan Tawaran Tender PH.NS.TNDR.27-2020
– Mengeluarkan Kayu Balak Di Dalam Hutan Simpanan Kekal Di Negeri Sembilan
 

 TAMAT