Dokumen Sebut Harga serta lain-lain yang berkaitan boleh didapati disini Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 16/2020