KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

JABATAN PERHUTANAN NEGERI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

Tawaran adalah dipelawa kepada individu atau syarikat yang berminat untuk menyertai Sebut harga PHN.NS.SH 26/2020 – Mengeluarkan Pelbagai Jenis Rotan di dalam Hutan Simpanan Kekal di Negeri Sembilan bagi Tahun 2020

Iklan Sebutharga PHN.NS.SH 26/2020 

 

Dokumen Sebut Harga serta lain-lain yang berkaitan boleh didapati disini 

Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 26/2020 R1 

Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 26/2020 R2 

Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 26/2020 R3 

Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 26/2020 R4 

Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 26/2020 R5