KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

JABATAN PERHUTANAN NEGERI

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

Tawaran adalah dipelawa kepada individu atau syarikat yang berminat untuk menyertai
Sebut harga PHN.NS.SH 30/2020 – Kerja-kerja Menaik Taraf Kemudahan Tapak Perkhemahan Di Taman Negeri Kenaboi, Negeri Sembilan Darul Khusus

 
Iklan Sebutharga PHN.NS.SH 30/2020
 

Dokumen Sebut Harga serta lain-lain yang berkaitan boleh didapati disini 

Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 30/2020