KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

JABATAN PERHUTANAN NEGERI

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

 

 

Adalah dipelawa kepada individu atau syarikat yang berminat untuk menyertai Sebut harga

PHN.NS.SH 30/2020 – Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara

Dalam Tempoh JaminanPerkakasan ICT Di Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan.

 
Iklan Sebutharga PHN.NS.SH 5/2020
 

Dokumen Sebut Harga serta lain-lain yang berkaitan boleh didapati disini.

Dokumentasi Sebutharga PHN.NS.SH 5/2020