BIL  NO.SEBUTHARGA 

KELAYAKAN CIDB

GRED PENDAFTARAN/PENGKHUSUSAN                          

JENIS KERJA

     TARIKH/MASA    
TEMPAT BERKUMPUL HARGA

1.

 

 PHN.NS.SH(S)

20/2018 

G2/B04,CE 21

PROJEK PEMBINAAN PARKIR
KOMPLEKS BAHAGIAN PEMBANGUNAN HUTAN MANTIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

21.JUN.2018

 9.00 AM

TAPAK SEMAIAN MANTIN

RM50.00
  1. Lawatan ke tapak pembinaan adalah DIWAJIBKAN dan hanya kontraktor yang menghadiri lawatan tapak sahaja dibenarkan mengambil dokumen sebut harga. WAKILKONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN MENGHADIRI LAWATAN TAPAK.

  2. Buku Dokumen sebut harga hanya akan dijual selepas lawatan tapak bertarikh 28 Jun 2018 dengan harga sebanyak RM50.00 senaskah untuk setiap sebut harga       hendaklah dibayar dalam bentuk Wang Tunai.

  3. Penyebutharga yang ingin membeli buku dokumen sebut harga dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran(asal) dari Pusat Khidmat Kontraktor(PKK), Sijil Pendaftaran Syarikat(asal) dan CIDB(asal) semasa lawatan tapak.

  4. Borang tawaran sebut harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis NO SEBUTHARGA PHN.NS.SH(S) 20/2018 di sudut sebelah kiri bahagian atas sampul surat tersebut dan hendaklah dimasukkan kedalam peti sebut harga yang disediakan di  Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Tingkat 4 Blok C, Wisma Negeri, 70503 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.

  5. Tarikh tutup bagi sebutharga ini adalah pada jam 12.00 tengah hari, 5.Julai.2018. Borang Tawaran Sebut Harga yang lewat dihantar tidak akan diterima. Pihak Jabatan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.