• Emel
  • webjpnns[at]forestry.gov.my

Pencapaian Piagam Pelanggan

Bil Piagam Pelanggan Bilangan Aktiviti
1 Semua permohonan untuk mengeluarkan hasil-hasil hutan atau menjalankan kilang berasaskan kayu akan diproses mengikut prosedur yang ditetapkan.
Ikuti Prosedur Tidak Ikuti Tidak Selesai
2 0 0
2 Lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi (6) enam bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah kesemua syarat-syarat kelulusan dipatuhi.
Kurang 6 bulan Lebih 6 bulan tetapi kurang 7 bulan Lebih 7 bulan
2 0 0
3 Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi syarat-syarat kelulusan.
Kurang 1 bulan Lebih 1bulan tetapi kurang 2 bulan Lebih 2 bulan
0 0 0
4 Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi (1) bulan dari tarikh permohonan diterima
Kurang 1 bulan Lebih 1bulan tetapi kurang 2 bulan Lebih 2 bulan
0 0 0
5 Menghasrgai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam,. Semua aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam masa tidak melebihi 3 hari.
Kurang 3 hari Lebih 3 hari tetapi kurang 7 hari Lebih 7 hari
6 1 0
6 Memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin serta layanan yang mesra setiap masa.
Sangat Mesra Mesra Tidak Mesra
10 30 0