2023 - Edisi Januari - Jun

 
Kata alu-aluan ketua pengarang :
 
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, dengan keizinan-Nya, e-buletin MAJUTAN Edisi Januari-Jun 2023 dapat disiapkan dan diterbitkan. Dikesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ahli Sidang Redaksi yang telah diberi tanggungjawab serta menunjukkan komitmen sepanjang proses menyiapkan e-buletin ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga JPSM yang turut membantu dalam menyumbangkan pengisian aktiviti sama ada secara langsung atau tidak langsung. Penerbitan e-buletin ini adalah penting sebagai salah satu platform bagi perkongsian aktiviti-aktiviti yang dijalankan di peringkat Ibu Pejabat JPSM, JPN, dan Persatuan di JPSM. Pada tahun ini, terdapat banyak aktiviti utama yang melibatkan JPSM antaranya adalah Program Perlis Green Hour Bersempena Sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perlis Tahun 2023 Sempena Hari Ulang Tahun Keputeraan Ke-80 DYMM Raja Perlis, Majlis Perasmian Bangunan Pejabat Baru Taman Eko-Rimba Ulu Kenas Kuala Kangsar, Kursus Kejurulatihan Rekreasi Luar Tahap Tiga di Negeri Sembilan dan serta aktiviti-aktiviti lain. Akhir kata sekali lagi, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak kerana telah berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang dengan jayanya selaras dengan visi serta misi jabatan untuk menjadi sebuah agensi yang terunggul sehingga ke peringkat antarabangsa.
 
Sekian, terima kasih.
 

Baca / Muat Turun

2022 - Edisi Julai-Disember

 
Kata alu-aluan ketua pengarang :
 
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, dengan keizinan-Nya, e-buletin MAJUTAN Edisi Julai-Disember 2022 dapat disiapkan dan diterbitkan. Dikesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ahli Sidang Redaksi yang telah diberi tanggungjawab serta menunjukkan komitmen sepanjang proses menyiapkan e-buletin ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga JPSM yang turut membantu dalam menyumbangkan pengisian aktiviti sama ada secara langsung atau tidak langsung. Penerbitan e-buletin ini adalah penting sebagai salah satu platform bagi perkongsian aktiviti-aktiviti yang dijalankan di peringkat Ibu Pejabat JPSM, JPN, dan Persatuan di JPSM. Pada tahun ini, terdapat banyak aktiviti utama yang melibatkan JPSM. Antaranya adalah Majlis Perasmian Seminar Ekspedisi Saintifik Biodiversiti Diraja Taman Negeri Selangor Bukit Fraser, Program Penanaman Pokok Sempena Sambutan Hari Hutan Antarabangsa serta Kempen Penanaman Pokok 100 Juta 2020-2025 dan Program Pendakian 121 Puncak (Forestry 121 Peaks) Sempena Sambutan Ulang Tahun Ke-121 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Akhir kata sekali lagi, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak kerana telah berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang dengan jayanya selaras dengan visi serta misi jabatan untuk menjadi sebuah agensi yang terunggul sehingga ke peringkat antarabangsa.
 
Sekian, terima kasih.
 

Baca / Muat Turun

2022 - Edisi Jan - Jun

 
Kata Alu-aluan Ketua Pengarang:
 
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, dengan keizinan-Nya, e-buletin MAJUTAN Edisi Januari-Jun 2022 dapat disiapkan dan diterbitkan. Dikesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ahli Sidang Redaksi yang telah diberi tanggungjawab serta menunjukkan komitmen sepanjang proses menyiapkan e-buletin ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga JPSM yang turut membantu dalam menyumbangkan pengisian aktiviti sama ada secara langsung atau tidak langsung. Penerbitan e-buletin ini adalah penting sebagai salah satu platform bagi perkongsian aktiviti-aktiviti yang dijalankan di peringkat Ibu Pejabat JPSM, JPN, dan Persatuan di JPSM. Pada tahun ini, terdapat banyak aktiviti utama yang melibatkan JPSM. Antaranya adalah Kursus Malim Gunung Perhutanan, Bengkel Pembangunan dan Pemerkasaan Perhutanan Sosial dan Mini Lab Pemurnian Standard Operating Procedure (SOP) Pengeluaran Permit dan Penguatkuasaan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) serta penyediaan SOP Konsainan dan Barang Rampasan. Akhir kata sekali lagi, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak kerana telah berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang dengan jayanya selaras dengan visi serta misi jabatan untuk menjadi sebuah agensi yang terunggul sehingga ke peringkat antarabangsa.
 
Sekian, terima kasih.
 

Baca / Muat Turun

2021 - Edisi Julai-Disember

 
Kata Alu-aluan Ketua Pengarang :

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, dengan keizinan-Nya, e-buletin MAJUTAN Edisi Julai-Disember 2021 dapat disiapkan dan diterbitkan. Dikesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ahli Sidang Redaksi yang telah diberi tanggungjawab serta menunjukkan komitmen sepanjang proses menyiapkan e-buletin ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga JPSM yang turut membantu dalam menyumbangkan pengisian aktiviti sama ada secara langsung atau tidak langsung. Penerbitan e-buletin ini adalah penting sebagai salah satu platform bagi perkongsian aktiviti-aktiviti yang dijalankan di peringkat Ibu Pejabat JPSM, JPN, dan Persatuan di JPSM. Pada tahun ini, terdapat banyak aktiviti utama yang melibatkan JPSM. Antaranya adalah Seminar Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa, Program Berbasikal dan Penghijauan Malaysia Bersama Menteri Tenaga dan Sumber Asli dan Mesyuarat Pengarah-Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia Kali Ke-41 Tahun 2021 di Pulau Langkawi, Kedah. Akhir kata sekali lagi, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak kerana telah berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang dengan jayanya selaras dengan visi serta misi jabatan untuk menjadi sebuah agensi yang terunggul sehingga ke peringkat antarabangsa.
 
Sekian, terima kasih.
 

Baca / Muat Turun