• No Telefon
  • 06-7659849
Pengusahasilan hutan di Negeri Sembilan telah dilaksanakan mengikut keperluan piawaian Kriteria, Petunjuk dan Aktiviti yang telah ditetapkan oleh Objective ITTO Year 2000 dan keperluan MS ISO 9000 untuk pengusahasilan bagi Hutan Darat di dalam Hutan Simpanan Kekal tertakluk kepada catuan tebangan tahunan. Kriteria utama Pengusahasilan Hutan adalah untuk mengurus dan memelihara hutan sejajar dengan Prinsip Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (Sustainable Forest Management) bagi faedah sosial, ekonomi, kebudayaan dan alam sekitar.

Pengusahasilan hutan merupakan aktiviti mengambil dan mengeluarkan hasil hutan yang banyak menyumbang kepada perkembangan dan pembangunan sosio-ekonomi. Pengusahasilan dalam Hutan Simpanan Kekal merupakan satu aktiviti yang perlu dilaksanakan mengikut sistem Pengurusan Hutan yang terbaik dengan menebang dan mengeluarkan kayu-kayu yang cukup saiz dan matang bagi keperluan industri berasaskan kayu. Pengusahasilan ini dilaksanakan secara sistem tebangan memilih dengan meninggalkan dirian yang mencukupi di pusingan berikutnya selaras dengan pengusahasilan yang ekonomik bagi menjamin pengekalan sumber hutan dan kestabilan alam sekitar.

Teknik-teknik yang digunakan di dalam aktiviti pengusahasilan ialah teknik tebangan berarah dan antara peralatan yang digunakan ialah :

1. Gergaji Berantai
2. Pelindung Telinga
3. Topi Keselamatan
4. Pelindung Muka
5. Sarung Tangan
6. Kasut Keselamatan
7. Jaket Keselamatan

Selamat Datang ke Portal Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan

DDMS
ehrmis freedom

privasi

MyHRMIS Mobile