1. Mengamalkan tata kelakuan dan nilai-nilai murni sebagai budaya kerja
  2. Mengamalkan nilai-nilai murni unggul profesionalisme di dalam perkhidmatan dan pengurusan hutan secara berkekalan
  3. Memegang teguh prinsip akauntabiliti, Dasar Perhutanan Negara dan kedaulatan undang-undang dalam tugas yang diamanahkan
  4. Mengutamakan kepentingan pelanggan
  5. Meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kepakaran perhutanan sepanjang masa