PENGENALAN

Dalam hutan tropika yang kaya dengan spesies, bentuk yang paling sesuai pengurusan adalah bergantung kepada pemulihan semula jadi untuk menyediakan tanaman masa depan melalui penebangan terpilih tanaman yang matang. Mengikuti Sistem Pengurusan Memilih (SMS), seperti yang diamalkan di Semenanjung Malaysia, pertumbuhan maju 30-45 cm diameter paras dada (ppd) dijangka menghasilkan tuaian akan datang. Oleh itu adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tempat duduk penonton sisa mestilah mencukupi dalam kuantiti dan kualiti yang tertentu untuk memastikan hasil masa depan yang kedua-dua ekonomi dan mapan dalam jangka masa panjang.

 

Pemahaman tentang potensi pengedaran, status pertumbuhan semula dan pertumbuhan log-over hutan adalah penting dalam memastikan kemapanan pengeluaran kayu. Penilaian terhadap baki stok dan pembangunan status hutan log atas telah dijalankan dengan memeriksa data yang diperoleh daripada plot pertumbuhan yang telah ditubuhkan di Negeri Sembilan sejak tahun 1992. Berdasarkan penghitungan data yang diperolehi dari plot ini, Hasil daripada analisis yang dibincangkan dengan rujukan khusus kepada implikasinya terhadap pengeluaran pada masa hadapan.

 

METODOLOGI

Huraian
Plot pertumbuhan di Negeri Sembilan telah diedarkan secara rawak kepada dua (2) Daerah Sembilan Hutan daerah hutan iaitu Timur Negeri Hutan Daerah Sembilan dan Barat Negeri. Di setiap Daerah, sebanyak tiga Plot (3) Pertumbuhan telah ditubuhkan. Ini plot telah ditubuhkan berdasarkan ciri-ciri yang berikut, iaitu;

  i. yang terletak di Hutan Simpan Kekal
  ii. beberapa tahun selepas pembalakan untuk cukup mewakili peringkat-peringkat perkembangan hutan selepas pembalakan, dan
  iii.
maklumat yang ada pada Inventori Pra-Felling dan Post-Felling Inventori untuk tujuan stok dan spesies perbandingan. Saiz setiap plot ialah satu (1) hektar dengan 25 sub-plot 20m x 20m dan 9 sub-plot 10m x 10m. Dalam 20m x 20m sub-plot semua pokok ppd 10cm dan ke atas telah diukur manakala di 10m x 10m sub-plot semua pokok 5 cm-10 cm ppd diukur. (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 1992). Maklumat latar belakang Plot Pertumbuhan di Negeri Sembilan adalah seperti di jadual 1

 

Pengiraan pertama telah dibuat pada tahun 1992 dan di sini sejak diukur semula tujuh kali. Tahun-tahun 2004 digunakan sebagai tahun rujukan berhubung untuk tahun yang dalam tempat yang telah dibalak. Takrif hutan asal dari segi yang baik, sederhana dan miskin adalah berdasarkan kepada Inventori Hutan Negara Kedua 1981-1982. (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 1987)

Laporan GP-page-001  Muat Turun untuk lihat - Laporan Analisis Petak Kajian Tumbesaran di
Hutan Simpanan Kekal Semenanjung Malaysia Edisi ke-2