• Emel
  • webjpnns[at]forestry.gov.my

Silvikultur

Diketuai oleh Penolong Pengarah Perhutanan Negeri, pembangunan silvikultur Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan dijalankan bagi melaksanakan aktiviti pembangunan hutan melalui amalan-amalan sivikultur yang bersesuaian, baik dan sempurna; pemuliharaan dan pemeliharaan hutan dan perhutanan masyarakat serta menggalakkan penglibatan pihak swasta dalam sektor pembangunan hutan terutamanya dalam penubuhan ladang hutan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti kajian bagi tujuan perlindungan, pembangunan serta pengurusan sumber genetik dan biodiversiti hutan.

Pembangunan silvikultur juga termasuk mengurus dan menyelenggara tapak semaian sebagai pusat pengeluaran dan penyelidikan anak pokok; dan berusaha meningkatkan pengeluaran hasil hutan bukan-kayu melalui amalan pengurusan yang saintifik dan berkekalan serta nilai-tambah (value added) untuk memenuhi permintaan terhadap industri yang berkaitan