• Emel
  • webjpnns[at]forestry.gov.my

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan JPN Negeri Sembilan Bagi Tahun 2016
  1. Semua permohonan untuk mengeluarkan hasil-hasil hutan atau menjalankan kilang berasaskan kayu akan diproses mengikut prosedur yang ditetapkan.
  2. Lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi (6) enam bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah kesemua syarat-syarat kelulusan dipatuhi.
  3. Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi syarat-syarat kelulusan.
  4. Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi (1) bulan dari tarikh permohonan diterima.
  5. Menghasrgai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam,. Semua aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam masa tidak melebihi 3 hari.
  6. Memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin serta layanan yang mesra setiap masa.